Sztab kryzysowy KM (dn. 26.02.2022)

  • Uruchomiony został punkt schronienia dla 60. uchodźców w OSIR Ochota m.st. Warszawy 
  • Coraz więcej osób z Mazowsza włącza się do akcji wsparcia uchodźców z Ukrainy
  • Utworzyliśmy punkt koordynacyjny w Janowie Lubelskim, koordynujący odbiór oraz przetransportowanie uchodźców do bezpiecznego miejsca schronienia
  • Został uruchomiony telefon do naszego sztabu kryzysowego nr 725610475
  • Dostarczyliśmy ponad PÓŁ TONY artykułów żywnościowych oraz pierwszej potrzeby do punktów zakwaterowania i ośrodków na granicy
  • Zostało odebrano oraz bezpiecznie przetransportowano ok. 150 osób 
  • Grono wolontariuszy poszerzyło się do 55 osób
  • Dostaliśmy kolejne 20 zgłoszeń od osób potrzebujących
  • Ok. 10 osób dostało tymczasowe miejsce zamieszkania w rodzinach

Dziękujemy następującym osobom: 

Za wsparcie finansowe:

🔸Łukasz Szumowski

🔸Paweł Dąbrowski

🔸Maciej Zalewski

🔸Jacek Więckowski

🔸Andrzej Ciołkowski

🔸Robert Skiba

🔸Simed Sp. z o.o.

🔸Maria Krzyżman

🔸Dmytro Leiko

🔸Anatolii Rymarchuk

🔸Sławomir Bojarowski

🔸Tatsiana Pivavarchyk

🔸Marcin Pionnier

🔸Mariusz Ambroziak

🔸Janusz Zubrzycki

🔸Wojciech Staszałek

🔸Karol Pankiewicz

🔸Paweł Bonar

🔸Bogusław Sikorski

🔸Piotr Guział

🔸Jerzy Kowalski

🔸Radosław Pacewicz

Za zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania:

▫️Dorota Stegienka

▫️Grzegorz Wysocki

▫️Artur Borkowski

▫️Sylwester Osiński 

▫️Igor Rozpodnuk

▫️Adam Kopczyński

▫️Marek Stefański

▫️Monika Kubiak

▫️Adam Kloch

▫️Robert Pinda