Spotkanie 21.12.2022

Po organizowanej Gali Możliwości 2022 na spotkaniu rozwojowym gościliśmy Wacława Bilnickiego, który opowiedział nam o polityce energetycznej. Mimo dość trudnej tematyki Panu Wacławowi świetnie udało się wytłumaczyć najważniejsze zagadnienia związane z sytuacją energetyczną na świecie.

Rozwijamy się wszechstronnie a na naszych spotkaniach zawsze poruszamy ważne dla nas wszystkich tematy!🤓