Reprezentacja Klubu Możliwości na Welconomy Forum in Toruń 2022

W dniach 30-31.05.2022 mieliśmy okazję reprezentować Klub Możliwości oraz Mazowiecką Wspólnotę Samorządową na corocznym forum ekonomiczno-gospodarczym Welconomy Forum in Toruń.

Niezmiernym zaszczytem było dla nas możliwość zabrania głosu na równi z wysoką klasą prelegentami – przedsiębiorcami, profesorami oraz politykami. Przedstawiliśmy działalność Klubu w zakresie asymylacji oraz aktywizacji młodzieży ze wschodu, jak również aktywności Klubu w okresie od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę.

Niewątpliwie udział w Welconomy 2022 pozwala na nawiązywanie długotrwałych relacji partnerskich. Szeroki wachlarz sektorów i branż, w których funkcjonują uczestnicy Forum daje również możliwość do poszerzenia horyzontów wiedzy dot. problematyki i zależności o świecie, w którym funkcjonujemy.

Wraz z głównym organizatorem Forum Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca oraz partnerami, których poznaliśmy w trakcie konferencji planujemy kolejne projekty realizujące zadania naszej Fundacji oraz młodzieży polonijnej jako całości.

Korzystając z tego serwisu wyrażasz zgodę na użycie plików cookie.

Błąd 404 to komunikat, który wyświetla się na stronie internetowej, gdy przeglądarka nie może znaleźć żądanej strony internetowej. Kod 404 oznacza, że serwer nie może odnaleźć strony, którą próbujemy odwiedzić, ponieważ nie istnieje ona na serwerze lub nie została poprawnie skonfigurowana. W rezultacie przeglądarka wyświetla komunikat “404 Not Found” lub “404 Page Not Found”. Aby rozwiązać ten problem spróbuj odświeżyć stronę oraz upewnij się, że adres strony jest poprawny.