Reprezentacja Klubu Możliwości na Welconomy Forum in Toruń 2022

W dniach 30-31.05.2022 mieliśmy okazję reprezentować Klub Możliwości oraz Mazowiecką Wspólnotę Samorządową na corocznym forum ekonomiczno-gospodarczym Welconomy Forum in Toruń.

Niezmiernym zaszczytem było dla nas możliwość zabrania głosu na równi z wysoką klasą prelegentami – przedsiębiorcami, profesorami oraz politykami. Przedstawiliśmy działalność Klubu w zakresie asymylacji oraz aktywizacji młodzieży ze wschodu, jak również aktywności Klubu w okresie od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę.

Niewątpliwie udział w Welconomy 2022 pozwala na nawiązywanie długotrwałych relacji partnerskich. Szeroki wachlarz sektorów i branż, w których funkcjonują uczestnicy Forum daje również możliwość do poszerzenia horyzontów wiedzy dot. problematyki i zależności o świecie, w którym funkcjonujemy.

Wraz z głównym organizatorem Forum Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca oraz partnerami, których poznaliśmy w trakcie konferencji planujemy kolejne projekty realizujące zadania naszej Fundacji oraz młodzieży polonijnej jako całości.